Kennis

Microbiologie | Virologie | Analytische Methode Validatie

Consultant met 40 jaar ervaring in virologie, microbiologie, aseptisch werken, analytische methode validatie en daarbij gewerkt met diverse kwaliteitssystemen (GMP, GLP, ISO 17025) en richtlijnen (FDA, EMA, ICH) in de ontwikkeling van farmaceutische producten. Met een diploma MBA behaald op Nyenrode in staat om deze kennis in te zetten bij nieuwe laboratoria en daar waar verandering nodig is. In de verschillende fases van vroege research via klinische fases naar commerciële productie. Weten hoe je de belangen van álle partijen op elkaar afstemt en door samenwerking resultaat boekt. Pragmatisch, maar zonder concessie aan kwaliteit en veiligheid.

Klik hier om een uitgebreid Curriculum vitae te lezen of te downloaden.

In 2010 heeft Joke een rapport geschreven getiteld “A practical approach to biological assay validation” in opdracht van het Ministerie voor Volkshuisvesting en Milieu (VROM).

Het rapport kunt u hier downloaden voor eigen gebruik of om te verspreiden binnen uw eigen netwerk.